خودداری از تماس غیر ضروری با دبیرخانه و روند ارسال گواهینامه ها
1401/12/20

پژوهشگران گرامی

با توجه به اینکه اعضای دبیرخانه مشغول آماده سازی گواهینامه های فیزیکی و بسته بندی مرسولات هستند، لطفا از هرگونه تماس غیرضروری با دبیرخانه خودداری فرمایید. تماس های مکرر باعث می گردد نتوانیم به موقع مدارک را آماده کنیم.

بسته های پستی شما اواخر هفته جاری به پست تحویل می گردد و ظرف یکی دو روز به دست شما خواهد رسید.

لطفا از پرداخت هزینه های پستی اطلاع حاصل نموده و آدرس پستی خود را در پنل کاربری، تا پایان روز یکشنبه هفته جاری تکمیل نمایید.

با تشکر

دبیرخانه کنفرانس